Witamy w naszym serwsie

Dziennik www.doradcyprawni.co

Doradca prawny - nowoczesny prawnik

Doradcy prawni to wolnorynkowi prawnicy. Oferują usługi prawnicze w rynkowych cenach. Nie informują jedynie o treści przepisów które dziś każdy może znaleźć w internecie, ale wskazują Klientowi konkrente rozwiązanie problemu. Klienci cenią sobie wspołpracę z doradcami prawnymi. Liczba doradców dynamicznie rośnie: w 2005 roku wynosiła około 5 tysięcy, w 2011 roku - ponad 20 tysięcy.

Czytaj więcej »

AktualnościPomóżmy Juleczce swoim 1% »
Pani mec. Patrycja G. Bartosz – Burdiak współpracuje z naszym Stowarzyszeniem od wielu lat. W listopadzie ub. roku urodziła córeczkę Julię. Ze względu na jej wadę wrodzoną nie mogą cieszyć się pełnią szczęścia, bowiem niespełna trzymiesięczna Julka ma problemy zdrowotne i wymaga specjalistycznej pomocy lekarskiej.
2016-02-25       Autor: red


Komunikat z 22 stycznia 2016 r. w sprawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego dostępu do zawodów prawniczych »
 W związku z pojawiającymi się w debacie publicznej opiniami, że Trybunał Konstytucyjny stoi na straży interesów korporacji prawniczych, Biuro TK w komunikacie przypominiało ważniejsze tezy z wybranych wyroków dotyczących regulacji prawnej dostępu do zawodów prawniczych.
 
2016-01-25       Autor: red


Konstytucja:Art. 197.Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym »
 Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

30 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064).

Ustawa była dwukrotnie nowelizowana przez Sejm VIII kadencji:

- ustawą z dnia 19 listopada 2015 r., która 20 listopada 2015 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw  (poz. 1928),

- ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r., która 28 grudnia 2015 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw  (poz. 2217). 

2016-01-11       Autor: red


Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw »
Uchwalona przez Sejm w dniu 25 września 2015 roku Ustawa stara wyjść naprzeciw zgłaszanym od lat przez organizacje pozarządowe postulatom zmian prawnych ułatwiających zakładanie i funkcjonowanie korporacyjnych osób prawnych jakimi są stowarzyszenia. W pracach nad jej tworzeniem oraz procedowaniem aktywnie uczestniczył Prezes Stowarszyszenia Doradców Prawnych. 
2015-10-26       Autor: red


Komornik zajmie konto przez internet »
Sejm uchwalił nowelę procedury cywilnej, wprowadzającą nowe zasady składania skargi na czynności komornika oraz elektroniczną egzekucję z rachunku bankowego. Komornik zajmie konto, korzystając ze specjalnego systemu.

 

2015-09-08       Autor: red


Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym już obowiązuje »
  Weszła w życie nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym wprowadzająca nowe rozwiązania m.in. w zakresie łączenia spraw oraz ich rozpatrywania na posiedzeniu niejawnym.
2015-09-04       Autor: red


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 »
 głos na karcie jest ważny czy nieważny?

Reguła -  wszelkie znaki, wykreślenia, przekreślenia, w tym również i znak „x” postawiony przez wyborcę poza przeznaczoną na to kratką, traktuje się jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu.

 Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu
na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 30 532 995 osób

2015-05-04       Autor: red


Korzystniejsze warunki ubezpieczenia OC dla Doradców Prawnych »
Prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych informuje, że ofertę ubezpieczenia z tytułu wykonywania zawodu udało się  przedłużyć z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
2015-01-14       Autor: Zarząd


Prezydent skierował do Sejmu projekt noweli o stowarzyszeniach »

W dniu dzisiejszym Prezydent Bronisław Komorowski podpisał projekt nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach i skierował  go do Sejmu. W Uroczystym podpisaniu brał udział członek zespołu tworzącego projekt zmian Prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych Tomasz Bujak. 
„Jest potrzeba, jeśli nie nadania nowego impulsu, to przynajmniej usunięcia niektórych barier ograniczających możliwość rozwijania się trzeciego sektora, organizacji pozarządowych” - powiedział Prezydent RP podczas uroczystości w Belwederze.  

2014-12-15       Autor: red


Podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek od dochodów nieujawnionych »
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący podatku od dochodów nieujawnionych jest niezgodny z konstytucją, jednakże odroczył utratę jego mocy obowiązującej o osiemnaście miesięcy. 
2014-07-30       Autor: red

Pozostałe aktualności