Zarząd Stowarzyszenia

Tomasz Bujak - Prezes Zarządu

Andrzej Braksator - vice Prezes Zarządu  

Patryk Kaczmarek - vice Prezes Zarządu