Zawodowe Ubezpieczenie doradców prawnych - przedłużenie promocji »
Oferta zawodowego OC DLA DORADCÓW PRAWNYCH cieszy się sporym zainteresowaniem.Jak wskazują badania klienci  dużo chętniej korzystają z pracy kancelarii, która posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Stowarzyszenie Doradców Prawnych zaprasza do skorzystania z przedłożonej promocji składania wniosków  na ochronę ubezpieczeniową OC doradców prawnych.
2017-05-15       Autor: red


Bezpłatne porady prawne Szczecin »
  Bezpłatne Porady Prawne w Szczecinie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 15 do godziny 17.
2017-04-30       Autor: Biuro SDP


Kolonia Wierzchowisko ( Częstochowa) Bezpłatne porady prawne »
Kancelaria Prawna
mgr Jakub Kulik
Doradca Prawny
2017-01-31       Autor: Zarząd


Pomóżmy Juleczce swoim 1% »
Pani mec. Patrycja G. Bartosz – Burdiak współpracuje z naszym Stowarzyszeniem od wielu lat. W listopadzie ub. roku urodziła córeczkę Julię. Ze względu na jej wadę wrodzoną nie mogą cieszyć się pełnią szczęścia, bowiem niespełna trzymiesięczna Julka ma problemy zdrowotne i wymaga specjalistycznej pomocy lekarskiej.
2016-02-25       Autor: red


Komunikat z 22 stycznia 2016 r. w sprawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego dostępu do zawodów prawniczych »
 W związku z pojawiającymi się w debacie publicznej opiniami, że Trybunał Konstytucyjny stoi na straży interesów korporacji prawniczych, Biuro TK w komunikacie przypominiało ważniejsze tezy z wybranych wyroków dotyczących regulacji prawnej dostępu do zawodów prawniczych.
2016-01-25       Autor: red


TK: Komunikat prasowy w sprawie U 8/15 »
Postanowieniem z 7 stycznia 2016 r., sygn. U 8/15, Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności: 
1) pięciu uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwał Sejmu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego (dalej: uchwały o braku mocy prawnej) z art. 2, art. 7, art. 10, art. 45 ust. 1, art. 180 ust. 1 i 2 konstytucji oraz art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (dalej: ustawa o TK), 
2) pięciu uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego (dalej: uchwały o ponownym wyborze) z art. 2, art. 7, art. 10, art. 194 ust. 1 i art. 195 ust. 1 konstytucji oraz art. 17 ust. 1 ustawy o TK.
2016-01-11       Autor: RED


Konstytucja RP Art. 197 Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym »
 Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

30 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064).

Ustawa była dwukrotnie nowelizowana przez Sejm VIII kadencji:

- ustawą z dnia 19 listopada 2015 r., która 20 listopada 2015 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw  (poz. 1928),

- ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r., która 28 grudnia 2015 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw  (poz. 2217). 

2016-01-11       Autor: red


Zmiana adresu punktu bezpłatnych porad w Goniądzu »
Informujemy, że punkt bezpłatnych porad prawnych w Goniądzu mieści się pod nowym adresem.
2015-12-12       Autor: red


Bezpłatne konsultacje prawne w woj. Podlaskim - NOWOŚĆ »
Stowarzyszenie Doradców Prawnych infromuje o bezpłatnych konsultacjach prawnych w woj. Podlaskim. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od 1 grudnia 2015 roku na Bezpłatne Porady Prawne w każdy czwartek od godziny 13 do godziny 15.


2015-12-02       Autor: red


Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw »

 

Uchwalona przez Sejm w dniu 25 września 2015 roku Ustawa stara wyjść naprzeciw zgłaszanym od lat przez organizacje pozarządowe postulatom zmian prawnych ułatwiających zakładanie i funkcjonowanie korporacyjnych osób prawnych jakimi są stowarzyszenia. W pracach nad jej tworzeniem oraz procedowaniem aktywnie uczestniczył Prezes Stowarszyszenia Doradców Prawnych.
2015-10-26       Autor: red